Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

РЕПУБЛИЧКИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

 

Закон о заштити животне средине
Преузми PDF документ »

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Преузми PDF документ »

Закон о процени утицаја на животну средину
Преузми PDF документ »

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Преузми PDF документ »

Закон о биоцидним производима
Преузми PDF документ >>

Закон о хемикалијама
Преузми PDF документ >>

Закон о управљању отпадом
Преузми PDF документ >>

Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити од буке у животној средини
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити природе
Преузми PDF документ >>

Закон о заштити ваздуха
Преузми PDF документ >>

КОНТАКТ

Општинкса Управа Трстеник

Калцеларија за Локално економски развој,

Адреса: Књегиње Милице 5,

телефон: 037 / 714 – 317

email: danica.batocanin@trstenik.rs

Изреке, цитати, мудрости…

Покушај оставити Земљу у бољем стању од онога у коме си је затекао.”

Sidney Sheldon

Немојте никада сумњати да једна мала група преданих људи не може променити свет, јер, заиста, то је једина ствар која је то увек успевала.”

Margaret Mead

Ми ову планету нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака