Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Процена утицаја на животну средину

ФАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

I. Одлучивање о потреби процене утицаја

II. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

III. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја

I. Одлучивање о потреби процене утицаја
Поступак покреће носилац пројекта који подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном органу као и попуњене прилог 1 и прилог 2.

II. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
Носилац пројекта за који је надлежни орган утврдио обавезу процену утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја као и попуњене прилог 3 и прилог 4.

III. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја
Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја надлежном органу, заједно са 3 примерка студије о процени утицаја и 3 примерка нетехничког краћег приказа података пројекта.

За поступак процене утицаја затеченог стања на животну средину носилац пројекта подноси захтев за за добијање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину.

КОНТАКТ

Општинкса Управа Трстеник

Калцеларија за Локално економски развој,

Адреса: Књегиње Милице 5,

телефон: 037 / 714 – 317

email: danica.batocanin@trstenik.rs

Изреке, цитати, мудрости…

Покушај оставити Земљу у бољем стању од онога у коме си је затекао.”

Sidney Sheldon

Немојте никада сумњати да једна мала група преданих људи не може променити свет, јер, заиста, то је једина ствар која је то увек успевала.”

Margaret Mead

Ми ову планету нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака