Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општинска управа општине Трстеник обавештава грађане да је од 07.10.2016. године на јавном увиду нацрт Програма заштите животне средине општине Трстеник за период 2017-2021. Нацрт Програма заштите животне средине изложен је у канцеларији за ЛЕР, канцеларија бр. 37, у...
Предлог Одлуке о усвајању Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом

Предлог Одлуке о усвајању Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом

Одборници општинског парламента на седмој редовној седници СО Трстеник, усвојили су Предлог Одлуке о усвајању Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територији града Краљева и општина В.Бања, Параћин, Рашка и Трстеник,...
Санација дивљих депонија и чишћење водотокова у насељеним местима Лозна и Угљарево

Санација дивљих депонија и чишћење водотокова у насељеним местима Лозна и Угљарево

Данас су завршени радови на санацији дивљих депонија и чишћењу водотокова у насељеним местима Лозна и Угљарево. Ове активности су реализоване уз помоћ средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за набавку горива, механизације ЈКСП...
Одржан састанак радне групе за израду Програма заштите животне средине

Одржан састанак радне групе за израду Програма заштите животне средине

Данас је у просторијама Општине Трстеник одржан састанак радне групе за израду Програма заштите животне средине, на коме је презентована радна верзија овог документа а на коју су сви чланови радне групе дали своје примедбе и сугестије. Након завршетка, радна верзија...
Истраживање потенцијално контаминираних индустријских зона

Истраживање потенцијално контаминираних индустријских зона

Тим представника из Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Института за земљиште, Института за ратарство и повртарство, Градстког завода за јавно здравље Београд, Геолошки завод Србије, Републичког хидрометеоролошког...