Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Општинска управа општине Трстеник обавештава грађане да је од 07.10.2016. године на јавном увиду нацрт Програма заштите животне средине општине Трстеник за период 2017-2021. Нацрт Програма заштите животне средине изложен је у канцеларији за ЛЕР, канцеларија бр. 37, у згради општине Трстеник, као и на званичној интернет страници www.trstenik.rs и www.zaštitaživotnesredinetrstenik.rs, а заинтересовани грађани могу извршити увид у исти сваког радног дана у времену од 12-15 часова. Јавни увид траје 10 дана, а грађани своје коментаре могу да доставе на е-пошту ler@trstenik.rs.

У изради овог документа је поред овлашћених консултаната учествовала и Радна група састављена од представника јавних предузећа и установа, ОЦД, привреде као и запослених у Општинској управи а који се посредно или непосредно баве заштитом животне средине.
Након јавног увида, Радна група за израду Програма заштите животне средине разматраће пристигле коментаре, допуне или измене и одлучити да ли ће бити измена у Акционом плану или је потребно додатно објаснити поједина питања грађана.