Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Данас су завршени радови на санацији дивљих депонија и чишћењу водотокова у насељеним местима Лозна и Угљарево.

Ове активности су реализоване уз помоћ средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за набавку горива, механизације ЈКСП ”Комстан” и ”Дирекција за планирање и изградњу” ЈП, и радним ангажовањем месних заједница и мештана.

На исти начин је извршена санација дивљих депонија на територијама месних заједница Попина, Бресно поље, Страгари и Доња Омашница.