Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Одборници општинског парламента на седмој редовној седници СО Трстеник, усвојили су Предлог Одлуке о усвајању Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територији града Краљева и општина В.Бања, Параћин, Рашка и Трстеник, чиме су се стекли услови да се средствима француске амбасаде, као донатора, крене у израду студије оправданости, регионалног плана управљања отпадом и студија о процени утицаја на животну средину за пројекат регионалног центра за управљање комуналним отпадом Краљево.

На истој седници је усвојен и Предлог одлуке о одређивању представника општине Трстеник за члана Скупштине регионалног центра за управљање комуналним отпадом.

Од важних тачака, уз дискусију већег броја одборника и нихов јединствен став, усвојена је Одлука о успостављању система енергетског менаџмента општине Трстеник.