Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Данас је у просторијама Општине Трстеник одржан састанак радне групе за израду Програма заштите животне средине, на коме је презентована радна верзија овог документа а на коју су сви чланови радне групе дали своје примедбе и сугестије. Након завршетка, радна верзија овог документа ће бити дата на јавни увид, а потом ће се одржати и јавна расправа.