Општинкса Управа Трстеник, Калцеларија за Локално економски развој, Адреса: Књегиње Милице 5, телефон: 037 / 714 - 317 danica.batocanin@trstenik.rs

Тим представника из Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Института за земљиште, Института за ратарство и повртарство, Градстког завода за јавно здравље Београд, Геолошки завод Србије, Републичког хидрометеоролошког завода и UNEPA-a, посетио је данас општину Трстеник.

Повод за ову посету је пројекат ”Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта”, који Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине спроводи и реализује, а који за циљ има да поред бољег управљања земљиштем и развоја механизама за интегрисано коришћење земљишта, помогне јачању институционалних капацитета и унапређења Катастра контаминираних локалитета. Једна од локација која је одабрана за детаљнија истраживања је и ”Прва Петолетка”.